Nainstalujte si:
       

Překlad remorse


remorse = výčitka (svědomí); lítost (svědomí); soucit; slitování; hryzení (svědomí); výčitky svědomí; hryzení svědomí; kajícnost; kajícný
without remorse = nelítostně; bezcitně; bez výčitek;

Překlad remorse z webu:
He has no remorse or guilt at all.  Nemá výčitky svědomí, necítí žádnou vinu.
It was the imagination that set remorse to dog the feet of sin.  To obrazotvornost posílá výčitky, aby šly v patách za hříchem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremote   remote control   removal   remover   removing   remuneration   rendered   rendering