Nainstalujte si:
       

Překlad reminder


reminder = připomínka; památka; upomínka; memento; urgence; zbytek; zůstatek; památeční; upozornění; připamatování; upomenutí; připomenutí; připomínka (připomenutí)
final reminder = poslední; poslední upomínka; konečná upomínka; konečná připomínka;

Překlad reminder z webu:
It was a reminder of the paradise that by outside.  Byla to připomínka ráje, který ležel venku.
Wear it as a reminder of your oath.  Noste ho, jako upomínku na dnešní přísahu.
I seem to recall a reminder of that the other day.  Onehdy jsem si oživil připomínku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremorse   remote   remote control   removal   remover   removing   remuneration   rendered