Nainstalujte si:
       

Překlad remembrance


remembrance = vzpomínka; paměť; pamětní spis; pozdravy; památka; vzpomínkový; vzpomínka na


Překlad remembrance z webu:
The remembrance of it will glorify last my hours.  Vzpomínka na ni ozdobí poslední hodiny mého života.
He felt their meaning this day, the remembrance of his ancestors.  Cítil toho dne jejich význam, připomínku jeho předků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreminder   remorse   remote   remote control   removal   remover   removing   remuneration