Nainstalujte si:
       

Překlad remedy


remedy = napravit; náprava (poruchy); lék; léčit; prostředek (lék); opatření; pomoc; odstranění poruchy; odstranění; odstranit; opravit; léčivo; opravný prostředek; odstranění závady; dát do pořádku; léčebný prostředek; nápravný; odstraňovat; odpomoci (3. p.)
beyond remedy = nenapravitelný; beznadějný;
efficacious remedy = účinný lék; působivý lék;
judicial remedy = soudní opravný prostředek; opravný prostředek;
legal remedy = opravný prostředek; právní prostředek; soudní opatření; právní náprava;

Překlad remedy z webu:
That seemed to be everybody's remedy.  Tenhle lék zřejmě znali všichni.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremembrance   reminder   remorse   remote   remote control   removal   remover   removing