Nainstalujte si:
       

Překlad remark


remark = poznámka; pozorování; postřeh; povšimnutí; zmínka; připomínka; všimnout si; podotknout; připomenout; zpozorování; zpozorovat; poznamenat (podotknout); anotace; povšimnout si; dělat poznámky; přeznačkovat; zmínit se; spatřit; poznámkový; poznamenávat
casual remark = zběžná poznámka; zběžný; příležitostná poznámka;
defamatory remark = hanlivá poznámka; pomlouvačná poznámka;
opening remark = úvodní poznámka; zahajovací poznámka;
witty remark = bonmot; vtipná poznámka;

Překlad remark z webu:
This remark inflamed her.  Tahle poznámka ji rozohnila.
The taipan's remark flooded her memory:  Vzpomněla si, co říkal tajpan:
Dobbens had chosen his remark with care.  Dobbens prohodil tuto poznámku záměrně.
Do you have to make a sour remark every time?  Musíš pokaždé rejpat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremedy   remembrance   reminder   remorse   remote   remote control   removal   remover