Nainstalujte si:
       

Překlad remainder


remainder = zbytek; ostatek; zůstatek; rozdíl; ležák; právo nástupní (majetkové); ostatní; zříceniny; zbylý; pozůstatek; nástupní právo; následnická držba; zbytky; saldo; nárok na budoucí nabytí práva; zbývající část; substituční dědic; budoucí držba; čekatelství
charitable remainder = dobročinná budoucí držba; dar pro charitativní účely;
contingent remainder = případná budoucí držba; podmíněné čekatelství;
positive remainder = kladný zůstatek; kladný zbytek;

Překlad remainder z webu:
The remainder of the money stays here.  Zbytek peněz zůstane zde.
Numbly she took the remainder of her packages from her car.  Zamyšleně vyndala zbylé balíčky z vozu.
That process had taken the remainder of the century;  Osídlování pokračovalo po zbytek stoletíů.
I want to stay in rehab for the remainder of my life.  Chci strávit v léčebně zbytek života.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremains   remark   remedy   remembrance   reminder   remorse   remote   remote control