Nainstalujte si:
       

Překlad remain


remain = zbýt; zbývat (zůstat); trvat; setrvat; pozůstatek; zbytek; být (v dopisech); pobýt; vytrvat; tělesné pozůstatky; zůstatek; mrtvola; setrvávat; držet se
I remain = zůstávám; jsem s pozdravem;
positive remain = kladný zůstatek; kladný zbytek;

Překlad remain z webu:
Remain here.  Zůstaň zde.
To remain enemies.  K tomu nepotřebujete válku.
You will remain in the sietch.  Zůstaneš v síči.
He tried to remain calm.  Snažil se vypadat klidně.
It was easier to remain silent.  Bylo to snazší.
I have the right to remain silent.  Mám právo mlčet.
Why do we allow them to remain hidden?  Proč jsme připustili, aby zůstali utajení?
She is unharmed as yet and will remain that way until dawn.  Nic se jí nestalo - prozatím - a tak to zůstane do svítání.
You taught me that my own hands must remain clean, he said.  Učil jsi mě, že si svoje ruce nesmím zašpinit, odpověděl.
Many slaves are brought here, but they do not remain long.  Bylo sem přivedeno mnoho otroků, ale dlouho tady nepobyli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremainder   remains   remark   remedy   remembrance   reminder   remorse   remote