Nainstalujte si:
       

Překlad reluctance


reluctance = nechuť; odpor (nechuť); nevraživost; neochota; zdráhání; váhání; reluktance; magnetický odpor; odpor k (nechuť)
specific reluctance = měrná reluktance; měrný magnetický odpor; reluktivita;

Překlad reluctance z webu:
Ryan had an ingrained reluctance to take drugs.  Ryan však měl zakořeněný odpor proti práškům.
Already the local peasants have shown reluctance to assist us.  U místních venkovanů už je vidět váhavost, když nám mají pomoci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreluctance motor   reluctant   remain   remainder   remains   remark   remedy   remembrance