Nainstalujte si:
       

Překlad religion


religion = náboženství; vyznání; víra; náboženské vyznání; náboženský; konfese; zbožnost; řeholník
get religion = být obrácen na víru; lézt ke křížku; obrátit na víru; freedom of religion = svoboda vyznání;

Překlad religion z webu:
Religion unifies our forces.  Víra naše síly sjednocuje.
Learned religion in temple at home.  Naučil se víže v chlámu doma.
Nothing about religion is simple, she warned.  Nic, co se týká víry, není jednoduché, řekla varovně.
This was their religion at work.  Tohle bylo jejich náboženství v akci.
He'd had even less religion than the general.  Jeho víra byla ještě slabší než ta generálova.
Slose wanted to make a religion of me.  Slose ze mě chtěl udělat náboženství.
You are a fine example of religion in action.  Jsi skvělý příklad náboženství uvedenýho do praxe.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreluctance   reluctance motor   reluctant   remain   remainder   remains   remark   remedy