Nainstalujte si:
       

Překlad relief


relief = úleva; ulehčení (úleva); útěcha; podpora; pomoc; posila; reliéf; profil; obrys; kontrast; výpomoc; směna stráže; stráž (směna); odlehčení; směna; potěcha; podbroušení; podsoustružení; střídání; vybrání; soudní pomoc; žalobní prosba; opravný prostředek
affirmative relief = afirmativní právní pomoc; afirmativní právní ochrana;
bring relief = přinést úlevu; ulehčovat;
debt relief = odpuštění dluhů; oddlužení;
high relief = vysoký reliéf; hautreliéf;
immediate relief = okamžitá pomoc; v reliéfu;

Překlad relief z webu:
Relief made him careless.  V pocitu úlevy ztratil obezřetnost.
My relief was overwhelming.  Hrozně se mi ulevilo.
With great relief he saw the name he sought.  S nesmírnou úlevou spatřil jméno, které hledal.
A wave of relief broke over me...  Zalila mě vlna úlevy...
A great sigh of relief went through him.  Spadl mu kámen ze srdce.
I have to get my relief settled in.  Vyřídil jsem si propuštění.
Ryan tried not to let his relief show.  Ryan se snažil zakrýt úlevu.
Voy stared, and then a look of relief washed over him visibly.  Voy chvíli zíral a pak se mu po tváři rozlil úlevný výraz.
This thought is accompanied by feelings of deep relief and gratitude.  Tuto myšlenku provází pocit hluboké úlevy a vděku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrelief valve   relieving   religion   reluctance   reluctance motor   reluctant   remain   remainder