Nainstalujte si:
       

Překlad relief valve


relief valve = synchronní ventil; pojistný ventil; přepouštěcí ventil; přetlakový ventil; odlehčovací ventil; odlehčení ploch
pressure relief valve = přetlakový ventil; pojistný ventil; přetlakový pojistný ventil;
relieving   religion   reluctance   reluctance motor   reluctant   remain   remainder   remains