Nainstalujte si:
       

Překlad released


released = uvolnil (vydal); uvolněný; propuštěný (z léčení); odlehčený; propuštěn; osvobozený; uvolnil dokumenty
be released = být uvolněný; být propuštěn; být vydaný;

Překlad released z webu:
He released her arm.  Teď už pojď.
Then she released him.  Potom ho pustila.
Stavros nodded slowly, released a long breath.  Stavros pomalu pokývl a dlouze si vydechl.
I think he'll be released soon.  Myslím, že ho brzy propustí.
I closed my eyes and released the spell.  Zavřel jsem oči a kouzlo zrušil.
He grunted loudly and folded and released my arm.  Hekl, složil se a pustil mě.
The new revisions are due to be released tonight over the net.  Dnes v noci má na subeta síti vyjít nové revidované vydání.
Ricky glared at me for a moment, and then released his grip.  Ricky na mě chvíli poulil oči a pak mě pustil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreliability   relief   relief valve   relieving   religion   reluctance   reluctance motor   reluctant