Nainstalujte si:
       

Překlad release


release = vydání; uvolnit (4. p.); propuštění; zprostit; stvrzenka; nájemní smlouva; spoušť (odjišťovač, též fot.); uvolnění; vydat; osvobodit; uvést v premiéře (film.); povolit uveřejnění (zprávy); zbavit; pustit; spustit; osvobození; zbavení povinnosti; uvedení
automatic release = automatické vypínání; spoušť samočinná; samočinná spoušť;
brake release = odbrzdění; uvolnění brzdy;
clutch release = vypínání spojky; vysouvání spojky;
conditional release = podmínečné zproštění závazku; podmínečné propuštění;

Překlad release z webu:
Release me.  Pust mě.
Gurney, release me.  Gurney, pusť mě.
There's no release for them.  Neexistuje pro ně žádný únik.
Now, will you release me?  A teď mě pustíš?
They were going to release him the next day.  Na druhý den ho chtěli pustit.
We have a nice, clean release off the ejector rack.  Krásně se ze závěsníku odpoutala.
Please let my daughter go, please release her unharmed.  Prosím vás, pusťte mou dceru, neubližujte jí a pusťte ji.
Remember that when it comes time to release his spirit.  Nezapomeňte na to, až nastane čas osvobodit jeho ducha.
After that, they took only a few minutes to release the vehicles.  Pak už potřebovali jen pár minut na to, aby uvolnili vozidla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrelease bearing   release lever   released   reliability   relief   relief valve   relieving   religion