Nainstalujte si:
       

Překlad relations


relations = vztahy; příbuzenstvo; styk; příbuznosti; příbuzní; souvislosti; výrobní vztahy
active relations = živé styky; čilé styky; aktivní styky;
banking relations = bankovní styk; bankovní styky;
business relations = obchodní vztahy; obchodní styky; obchodní známosti;
close relations = úzké vztahy; těsné vztahy; obchodní vztahy;

Překlad relations z webu:
Were the relations between father and son very friendly?  Panovaly mezi otcem a synem zvlášť přátelské vztahy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrelationship   relay   release   release bearing   release lever   released   reliability   relief