Nainstalujte si:
       

Překlad relation


relation = vztah; poměr (vztah); příbuzenství; vypravování (příběhu); líčení; popis; relace (spojení); závislost; spojení; příběh; příbuzný (osoba); příbuzná (osoba); vyprávění; spoj; příbuznost; souvislost; zpětná platnost; vztahový; zpráva; relační; souvztažnost
asymmetric relation = asymetrický přenos; asymetrická relace;
Bragg-Gray relation = vztah Braggův-Grayův; zákon Braggův-Grayův;
class-membership relation = generický vztah; hierarchický vztah;
consecutive relation = vztah posloupnosti;

Překlad relation z webu:
No relation to what?  Nic společného s čím?
Now where was the oven in relation to anything else?  Jak vlastně byla umístěná ta trouba vzhledem k ostatním věcem?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrelations   relationship   relay   release   release bearing   release lever   released   reliability