Nainstalujte si:
       

Překlad related


related = související; příbuzný (v poměru); spřízněný; mající vztah; příbuzenský; příslušný k (3. p.); spojený; spojoval; týkající se; příslušný; sounáležitý; příbuzná činnost


Překlad related z webu:
One related to me.  Jeden byl můj příbuznej.
Shakily he related what had happened.  Rozechvěně vyličil, co se stalo.
Nor with being related to a taipan.  Zvlášť když jsou příbuzní taj panů.
Some of what she related disgusted him.  Mnohé z toho, co mu řekla, ho znechutilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrelated to   relation   relations   relationship   relay   release   release bearing   release lever