Nainstalujte si:
       

Překlad related to


related to = spojený s (7. p.); související s (7. p.); příbuzný s (7. p.); příbuzný (3. p.); spřízněný s (7. p.); příbuznost
be related to = souviset s (7. p.); být příbuzenský; mít souvislost s; týkat se (čeho);

Překlad related to z webu:
One related to me.  Jeden byl můj příbuznej.
Nor with being related to a taipan.  Zvlášť když jsou příbuzní taj panů.
One sitting chancellor was related to one of the victims.  Jeden zvolený soudce byl příbuzný jedné z obětí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrelation   relations   relationship   relay   release   release bearing   release lever   released