Nainstalujte si:
       

Překlad reins


reins = otěže; ledviny; vložit znovu
give reins = popustit uzdu; dát vůli;

Překlad reins z webu:
Tugging his reins he moved off down the pass.  Zatahal za otěže a vydal se dál do průsmyku.
He gathered the reins in his hands.  Nasedl a uchopil opratě.
Waylander pulled on the reins and scanned the land about him.  Tulák přitáhl otěže a prohlížel si zemi před sebou.
Keeva leaned over to take the reins of the pony.  Keeva se natáhla pro otěže druhého koně.
Ecthgow's hands trembled as he held the reins of his horse;  Ecthgowovi se třásly ruce, jak držel otěže svého koně;
He leaped from the saddle and threw the reins to one of them.  Seskočil ze sedla a jednomu z těch mužů hodil otěže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreinsurance   reject   rejection   related   related to   relation   relations   relationship