Nainstalujte si:
       

Překlad reinforcement


reinforcement = výztuha; zesílení; výztuž; vyztužení; převýšení; armatura; posílení; zpevňování podloží; posila; bandáž; zesilování; ztužení; zajištění; zpevňování; zpevnění; vyztužovací tyč
bank reinforcement = zpevnění břehů; opevňování břehů; břehové opevnění;
conventional reinforcement = měkká výztuž; nepředpjatá výztuž;
frame reinforcement = zesílení rámu; výztuha rámu;
pillar reinforcement = zesílení sloupu; zesílení sloupku;

Překlad reinforcement z webu:
The reinforcements were kept fresh.  Náhrad­níci odpočívali, aby měli dost sil.
We'll send reinforcements tomorrow.  Zítra tam poš­leme posily.
But surely you'll send reinforcements at once hard on their heels?  Ale zajisté ihned potom urychleně pošlete posily?
We are in need of reinforcements.  Potřebujeme posily.
He could not call for help or reinforcements!  Nemůže žádat o pomoc nebo o posily!
I thought it must be some kind of random reinforcement.  Připadalo mi, že to musí být nějaké náhodné zlepšení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreins   reinsurance   reject   rejection   related   related to   relation   relations