Nainstalujte si:
       

Překlad reinforced


reinforced = posílený; vyztužený; armovaný; zesílený; zpevněný; armovaný nosník


Překlad reinforced z webu:
They've been reinforced.  Dostali posily.
He felt the reinforcedconcrete seawall with his hand.  Ohmatal zeď z předpjatého betonu.
It was wood and heavily reinforced.  Byly z masívního dřeva.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreinforced plastic   reinforcement   reins   reinsurance   reject   rejection   related   related to