Nainstalujte si:
       

Překlad regulation


regulation = regulace; nařízení; předpis; pravidlo; seřízení; seřizování; směrnice; statut; úprava; řízení; regulování; regulační; ustanovení; norma; nastavení; stanovy; výnos; zákonný předpis; služební předpis; předepsaný; předpisový; vyrovnávání; pořádání
additional regulation = doplňující ustanovení; doplňovací ustanovení;
brake-pressure regulation = regulace brzdného tlaku; modulace brzdného tlaku;
continuous regulation = regulace plynulá; nepřetržitá regulace; spojitá regulace; plynulá regulace;

Překlad regulation z webu:
Regulation 19 stated simply:  Předpis 19 byl jednoduchý:
The regulation holster and gun were draped over a chair.  Služební pistole s pouzdrem ležely na křesle.
You're not wearing a regulation shirt.  Nemáš na sobě košili poďle předpisů.
He changed down and passed them going the regulation 30 mph.  Zvolnil a minul ji rychlostí 30 mil v hodině.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregulations   regulator   rehearsal   reinforced   reinforced plastic   reinforcement   reins   reinsurance