Nainstalujte si:
       

Překlad regular


regular = pravidelný; regulérní; normální; obvyklý; běžný; řeholník (řádový kněz); řadové vojsko; řádný; pořádný; správný; vyložený; hotový; řádový (řeholní); řeholní; z povolání; řádový kněz (řeholník); obyčejný; spoušť (pušky); zákonitý; regulární; periodický


Překlad regular z webu:
Regular training rotation for one of our battalions.  Pravidelný výcvikový cyklus pro jeden náš prapor.
A regular stump.  Opravdový pořez.
Not a regular one.  Nic stálého.
You feel like regular soon.  Brzo budete zas v pořádku.
It's one of her regular gags.  Je to jeden z jejích pravidelných žertíků.
This must have been a regular practice with female pris­oners.  To je asi u zadržených žen běžná praxe.
We can also operate off a regular submarine.  Můžeme také operovat z normální ponorky.
I hoped they were programmed for a regular routeand they were.  První se pohnul nákladní robot, ostatní se seřadili za ním.
I thought we could be like, you know, regular buddies.  Myslím to tak, že budeme skuteční parťáci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregulated   regulating   regulation   regulations   regulator   rehearsal   reinforced   reinforced plastic