Nainstalujte si:
       

Překlad regret


regret = litovat (2. p.); lítost; žal; smutek; zklamání; rmoutit se; politování; želet (litovat); mrzet se; lítostivý; litovat, že
I regret = lituji; je mi líto;

Překlad regret z webu:
I regret having spoken with you.  Již v této chvíli velice lituji, že o tom mluvím s vámi.
You won't regret it.  Nebudeš litovat.
He would deeply regret this.  Záhy toho měl hořce litovat.
But he did not regret the action.  Ale svého činu nelitoval.
You will never have cause to regret it.  Nikdy nebudeš mít důvod toho litovat.
Though it had ended badly he didn't regret snatching those minutes.  Ačkoli to skončilo špatně, těch pár minut nelitovalo.
If you yell at her again, mister, you'll regret it.  Jestli na ni ještě jednou zařvete, pane, budete toho litovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregular   regulated   regulating   regulation   regulations   regulator   rehearsal   reinforced