Nainstalujte si:
       

Překlad registration


registration = registrace; záznam; registrační; zapsání; zápis; přihláška; zaznamenání; knihovní; zapisování; zaznamenávání; krytí; soukryt; přihlášení vozidla; evidenční; registrace vozidla; zaprotokolování; shodnost polohy; krytí barev; ohlášení; přihlášení; záznamy
car registration = přihlášení automobilu; registrace osobního vozidla;
police registration = policejní registrace; přihlašování na policii;
shelf registration = postupná registrace; registrace do zásoby; registrace motorového vozidla;

Překlad registration z webu:
Registration was limited to two hundred, the brochure said.  Podle brožury byla účast omezena na dvě stě osob.
The clerk slid a registration form across the counter.  Jednolůžkový pokoj, řekla.
The clerk nipped through the registration cards.  Zřízenec prolistoval registrační lístky.
He walked among the tourists at the registration desk.  Kráčel mezi turisty u recepce.
The blonde approached the only clerk behind the registration desk.  Blondýna došla k jedinému zřízenci u recepčního pultu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregistration papers   registry   regret   regular   regulated   regulating   regulation   regulations