Nainstalujte si:
       

Překlad registrar


registrar = registrátor; matrikář (sňatkový); zapisovatel; spisovní (registrátor); univerzitní notář; notář; univerzitní archivář; odborný lékař; univerzitní kvestor; rejstříkový úředník; registrační úředník; oddávající úředník; ordinář; archivář; matrikářka
stock registrar = matrikář; registrátor;

Překlad registrar z webu:
The registrar walked suspiciously around a corner.  Tajemnice se podezřívavě vynořila za rohem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregistration   registration papers   registry   regret   regular   regulated   regulating   regulation