Nainstalujte si:
       

Překlad register


register = registrovat se; seznam; rejstřík (též u varhan, hlasový ap.); soupis; katalog; katastr; zápis (záznam); index; zapsat do seznamu; zapsat se do seznamu; zaznamenat; poslat doporučeně (dopis); záznam; regulátor; záklopka; šoupátko (u kamen); matrika
accumulator register = registr střadače; operační registr; střádací registr;
annual register = výroční zpráva; roční seznam;
ascending register = úplný registr; souhrnný registr; vzestupné počitadlo;
base register = bázový registr; indexový registr;

Překlad register z webu:
Register the kid under another name.  Bylo by dobré, aby tam bylo po ruce pár vašich hochů.
Starling didn't register the question the first time.  Nejdřív otázku vůbec nezaregistrovala.
I'm supposed to register at five, and there's a dinner at eight.  Mám se zaregistrovat v pět, v osm hodin je večeře.
He stood beside the cash register and sipped coffee from a paper cup.  Postával u pokladny a z papírového kelímku usrkával kávu.
Get another cell phone, digital, and don't register it in your name.  Pořiďte si jiný mobil, digitální, a nekupujte ho na svoje jméno.
Too sophisticated about the tests for them to register anything.  Testy nic neprokážou - většinu jich zná a je velice rafinovaný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregistrar   registration   registration papers   registry   regret   regular   regulated   regulating