Nainstalujte si:
       

Překlad regional


regional = oblastní; krajinný; krajový; krajský; regionální; týkající se dané oblasti; ohraničený; pásmový; okrskový; okresní; správní oblastní; oblastní a místní orgány


Překlad regional z webu:
Regional differences vanish.  Místní rozdíly se stírají.
Even the regional publishers passed.  Ani regionální nakladatelé neměli zájem.
Sure, you're sent back to the regional office that recruited you.  A víte, co to znamená, opakovat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregister   registrar   registration   registration papers   registry   regret   regular   regulated