Nainstalujte si:
       

Překlad regime


regime = režim; životospráva; vládní systém; režimový; státní zřízení; vládní forma; zvodnění; vodoteč; režimní; stabilita toku; režim
existing regime = stávající režim; dosavadní režim;

Překlad regime z webu:
Here's the regime that gives trouble.  Tohle je ten provozní režim, při kterém vznikají nesnáze.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregion   regional   register   registrar   registration   registration papers   registry   regret