Nainstalujte si:
       

Překlad regenerator


regenerator = regenerátor; regenerační reaktor; obnovovač; pohlcovač; regenerační patrona; regenerátor tepla; regenerativní komora
pulse regenerator = korektor impulzů; impulzní regenerátor;
regime   region   regional   register   registrar   registration   registration papers   registry