Nainstalujte si:
       

Překlad regards


regards = pozdravy (pl.); pohlíží na; pozoruje; projev úcty; pozdrav; regata (veslařský závod)
as regards = pokud se týče; pokud jde o; co se týče (2. p.); stran;
best regards = s pozdravem (v dopise); srdečný pozdrav (v dopise);
send regards = poroučet se; dát pozdravovat; present one's regards = vyřídit poroučení;

Překlad regards z webu:
Now as regards financing.  Nyní pokud se týká financování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregeneration   regenerative   regenerator   regime   region   regional   register   registrar