Nainstalujte si:
       

Překlad refund


refund = refundovat (3. p., 4.p.) (vrátit peníze); náhrada; vrátit peníze; splátka; nahradit (peníze); zaplatit; vrátit (peníze); splatit (vrátit peníze); platit; hradit; splacení peněz; úhrada; vrácení; refundance; vrácení peněz; splátkový; uhrazení; dobropis
full refund = úplná náhrada; plná náhrada;
premium refund = vratka pojistného; bonifikace; claim a refund = požadovat refundaci;
refunding   refusal   regard   regards   regeneration   regenerative   regenerator   regime