Nainstalujte si:
       

Překlad refuge


refuge = útočiště; úkryt; útulek; refýž (chodníček); chata (ochranná, v horách); chodníček; pomoc; hledat útočiště (řidčeji); uchýlit se (hledat útočiště, řidčeji); utéct se (hledat útočiště, řidčeji); záchrana; ostrůvek; nástupní ostrůvek; záštita; horská chata
street refuge = dopravní ostrůvek; nástupní ostrůvek; refýž;
take refuge = vyhledat útočiště; najít útočiště; hledat útočiště;

Překlad refuge z webu:
Best seek refuge abroad.  Lépe uděláš, když budeš hledat útočiště za hranicemi.
But there was no refuge there.  Ale nebyla v tom žádná úleva.
The back door of our refuge was unlocked:  Zadní dveře našeho úkrytu byly odemčeny:
As the waters rose the man took refuge on his roof.  Jak voda stoupala, muž se uchýlil na střechu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrefund   refunding   refusal   regard   regards   regeneration   regenerative   regenerator