Nainstalujte si:
       

Překlad refrigerating


refrigerating = chladicí; chlazení; chladící; zchladnutí; chladnutí; zchlazování; ochlazování; zmrazovací; mrazení; chlazení
refrigerator   refuge   refund   refunding   refusal   regard   regards   regeneration