Nainstalujte si:
       

Překlad refraction


refraction = lom (světla, zvuku ap.); lámání světla; refrakce; lom světla; lámání; opětovné zlomení; odraz; optický lom; lom paprsků; lomivý
atmospheric refraction = atmosférická refrakce; atmosférický lom; error of refraction = refrakční vada;
index of refraction = index lomu;
refresh   refrigerating   refrigerator   refuge   refund   refunding   refusal   regard