Nainstalujte si:
       

Překlad reform


reform = reforma (náprava); reformovat (napravit); napravit; zlepšit; přetvoření; zlepšení; náprava; přetvořit; oprava; přetvářet; předělat; reformní; zušlechťovat; napravit se; zlepšovat (4. p.); znovu uspořádat; znovu upravit; znovu utvořit; znovu uzpůsobit
agrarian reform = zemědělská reforma; pozemková reforma;
economic reform = hospodářská reforma; ekonomická reforma;
fiscal reform = finanční reforma; daňová reforma;

Překlad reform z webu:
They were called reform schools not long ago.  Ještě donedávna se těmto zařízením říkalo polepšovna.
It's got more loopholes than a tax reform act.  Je v ní víc děr, než v daňovém zákoně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrefraction   refresh   refrigerating   refrigerator   refuge   refund   refunding   refusal