Nainstalujte si:
       

Překlad reflection


reflection = odraz (též nepříznivý); zrcadlení; odlesk; reflex; přemítání; úvaha; nepříznivý odraz; hanlivý výrok; skutek; reflexe; odrazový; přemýšlení; odražený obraz; vzpomínky; myšlenka; uvážení; pablesk; rozjímání; vzpomínání; reflexní koeficient
diffuse reflection = difuzní odraz; rozptylný odraz;
total reflection = totální odraz; úplný odraz; total internal reflection = totální reflexe;

Překlad reflection z webu:
Overton's reflection was grinning at itself.  Overtonův odraz ve skle stínítka se usmíval.
She studied the reflection of her reflection.  Studovala odraz svého odrazu.
Ryan looked at his reflection in a window.  Ryan se podíval na svůj odraz v okně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreflector   reflex   reform   refraction   refresh   refrigerating   refrigerator   refuge