Nainstalujte si:
       

Překlad reflected


reflected = odrážel; přemýšlel; odražený; odražení; zrcadlen; zrcadlit se; světlo odrazené
be reflected = odrážet se v; zračit se;

Překlad reflected z webu:
He reflected grimly:  Gwen má svou hlavu.
His statement reflected that.  To se odrazilo v jeho prohlášení.
Suth drank and reflected on the matter.  Suth pil a přemítal o tom...
Two orangeyellow crescents of reflected sunlight marked its eyes.  Dva oranžovožlutě srpečky odraženého slunce zářily na místě jeho očí.
He ordered another martini and reflected on his life.  Objednal si další martini a zamyslel se nad svým životem.
Then the head, the bar lights reflected in the rat's eyes.  Pak hlava, a už se světla baru odrážela v krysích očkách.
There was nothing worse than overconfidence, he reflected bitterly.  Není nic horšího než přemíra sebedůvěry, dumal hořce.
Well, that's what they pay me for, he reflected bleakly.  Dobrá, za to mě platí, přemýšlel ponuře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreflection   reflector   reflex   reform   refraction   refresh   refrigerating   refrigerator