Nainstalujte si:
       

Překlad reference


reference = odkaz; postoupení (věci k vyřízení); odvolávka; odvolání; zmínka; narážka; vztah; osvědčení; kompenzace; pravomoc; poukázání; zřetel; reference (osvědčení); odkazovací znaménko (v knize); obrácení se na; nahlédnutí do knihy; manuál; poukaz; vyvolání
bank reference = bankovní informace; bankovní reference;
banker's reference = bankovní reference; bankovní doporučení; bankovní informace;
cell reference = odkaz na kolonku; adresa buňky;
cross reference = odkaz (vzájemný, v knize ap.); úplný odkaz;

Překlad reference z webu:
There was no reference point to it.  Nebyl k němu žádný důvod.
The theatrical green room reference smacked of bullshit.  Teatrální zmínka o , salonu' zaváněla lacinými žvásty.
Sauniere had left a literal reference to the devil.  Sauniere po sobě zanechal doslovný odkaz na ďábla.
First, he had to establish some kind of reference system.  Za prvé, musel si stanovit nějakou orientační soustavu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



reference number   reference plane   reference to   reference to arbitration   referendum