Nainstalujte si:
       

Překlad reference to


reference to = odkaz na (4. p.); vztah k; zmínka o (6. p.); poukaz; postoupení rozhodčímu řízení
in reference to = s ohledem na (se zřetelem na); pokud jde o; vzhledem k;
with reference to = s ohledem na (se zřetelem na); pokud jde o; s odvoláním na; s poukazem na; s odkazem na; podle (2. p.);

Překlad reference to z webu:
His single brief reference to revenue was enough.  Jeho jediná a krátká zmínka o příjmech naprosto stačila.
Sauniere had left a literal reference to the devil.  Sauniere po sobě zanechal doslovný odkaz na ďábla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreference to arbitration   referendum   refill   refined   refinement   refinery   refining   reflected