Nainstalujte si:
       

Překlad reference to arbitration


reference to arbitration = postoupení rozhodčímu řízení; předložení arbitráži; referenční hodnota
by a reference to arbitration = postoupením rozhodčímu řízení;
referendum   refill   refined   refinement   refinery   refining   reflected   reflection