Nainstalujte si:
       

Překlad redundancy


redundancy = nadbytek (nadstav dělníků); nadbytečnost (dělníků); hojnost; nadměrnost; přebytek; redundance (nadbytečnost, odb.); obšírnost (přílišná); mnohomluvnost (přílišná); nadbytek informací; nadstav; neurčitost; statická neurčitost; přebytečnost; záloha
active redundancy = zatížená záloha; trvalé zálohování; stálé zálohování;
code redundancy = nadbytečnost kódu; redundantnost kódu;
cold redundancy = nezatížená záloha; redundance s rezervami;
data redundancy = nadbytečnost dat; datová redundance;

Překlad redundancy z webu:
The redundancy of it!  Taková rozmařilost!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreels   reference   reference number   reference plane   reference to