Nainstalujte si:
       

Překlad reduction


reduction = zmenšení; redukce; snížení; zmírnění; omezení; přeměna; srážka (sleva cen); sleva (cen); pokles (cen); podrobení; přivedení zpět; zlevnění; úspora; zúžení; odkysličení; rozmělnění; zeslabení; přepočítání; krácení zlomku; úběr; převedení; krácení
area reduction = kontrakce; poměrné zúžení průřezu;
brake-pressure reduction = pokles brzdného tlaku; redukce brzdného tlaku;
cathodic reduction = katodická redukce; redukce na katodě;
cost reduction = snižování nákladů; redukce nákladů; drcení;

Překlad reduction z webu:
The power reduction was neither normal nor desirable.  Sníženi obrátek nebylo ani běžné, ani záhod­né.
I accepted my small reduction with the vice of stubborn pride.  Budu se s tím muset vyrovnat stejně jako všichni ostatní.
She had expected a substantial reduction in the beginning bid.  Očekávala podstatné snížení počátečního požadavku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreduction gear   reduction ratio   redundancy   reels   reference   reference number   reference plane   reference to