Nainstalujte si:
       

Překlad redemption


redemption = spása; vykoupení (náb.); náprava; náhrada; spasení (náb.); splacení; umoření (splacení); splnění (slibu); vyplacení; amortizace; kompenzace; úmor; splácení; vyplacení zástavy; zpětné odkoupení; výměna dluhopisu za hotovost; umoření dluhu; vykoupený
bond redemption = splácení obligací; umoření obligace;
capital redemption = umoření kapitálu; kapitálové umoření; kapitálový úmor; equity of redemption = vyplacení zástavy;
right of redemption = právo zpětné koupě; s právem umoření;

Překlad redemption z webu:
They're treacherous beyond belief, viceridden beyond redemption.  Je to pronárod k nevíře zrádný a zkažený k nevykoupení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorredress   reduced   reduced circumstances   reducer   reduction   reduction gear   reduction ratio   redundancy