Nainstalujte si:
       

Překlad red tape


red tape = byrokracie (komunistická); úřední šiml (komunistický, byrokratický); byrokratický postup; šiml; silný
official red tape = úřední šiml; nadbytečná byrokracie;

Překlad red tape z webu:
There is so much red tape in these matters.  V tomto ohledu panuje značná byrokracie.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorredemption   redress   reduced   reduced circumstances   reducer   reduction   reduction gear   reduction ratio