Nainstalujte si:
       

Překlad recovery


recovery = zotavení; obnova; obnovovací; náhrada; uzdravení; znovunalezení; znovunabytí; rekonvalescence (zotavení); vyrovnání (letadla); regenerace; odškodnění; návrat; znovuzískání; rekuperace; výtěžek; zisk; tvarová paměť; obnovení; paměť; odstranění pnutí
beyond recovery = nenávratně ztracený; nevyléčitelně nemocný;
core recovery = zisk jádra; výnos jádra;
data recovery = obnova dat; regenerace dat;
debt recovery = vymáhání pohledávky; vymáhání dluhu;
disk recovery = obnova disku; obnovení disku;

Překlad recovery z webu:
Kiku had made as deft a recovery as any courtesan in the land.  Hned to obratně urovnala, jako pravá kurtizána.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecovery time   recruit   recruitment   rectifier   red herring   red tape   redemption   redress