Nainstalujte si:
       

Překlad recover


recover = obnovit; znovu nabýt; získat zpět; nahradit (ztracený čas); uzdravit se; nabýt znovu; získat znovu; objevit; odebrat; odejmout; osvobodit; vykoupit; dostat nazpátek; znovu získat; dostat zpět; obnovovat; znovu najít; být odškodněn; vzpamatovat se; hojit


Překlad recover z webu:
Recover the map!  Obnov tu mapu!
He'll recover in a few months.  Za pár měsíců bude v pořádku.
He will recover the keystone.  Získá zpět základní kámen.
He could not recover them.  Nemohl je znovu získat.
I think you will recover soon.  Myslím, že se brzy vzpamatuješ.
He saw the patrol boat recover quickly.  Viděl, že policejní člun se rychle zorientoval.
As they walked, she seemed to recover herself somewhat.  Cestou se mu zdálo, že se trochu vzpamatovala.
He's awake and the doctors tell me he'll recover fully.  Je při vědomí a lékaři mi řekli, že se úplně uzdraví.
A little weak from the blood loss, but he'll recover fully.  Trochu zesláblý od ztráty krve, ale zotaví se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecovery   recovery time   recruit   recruitment   rectifier   red herring   red tape   redemption