Nainstalujte si:
       

Překlad records


records = zápisy; podklady; archiv; veřejné listiny; archív; výkaz; deník; dosavadní činnost; kartotéka; doklady; anály; písemnosti; protokoly; rejstřík; evidence (záznamy); úschova dokladů
company records = doklady; spisová dokumentace;
death records = matrika; rejstřík úmrtí;
grouping records = skupinové záznamy; skupinové výkazy;
keep records = vést účetní záznamy; vést záznamy;
labour records = pracovní záznamy; mzdové záznamy;

Překlad records z webu:
Records from mri?  Záznamy mri?
Old records and papers.  Staré desky a papíry.
He left records behind.  Zůstaly po něm záznamy.
Where are the records now?  Kde jsou ty záznamy teď?
We don't have any records of you.  Nemáme tady o tobě žádné záznamy.
Destroy all of our tax records in their files, that's what.  Zničit všechny záznamy o našich daních, nic víc.
Nina will go over the time records with you today.  Nina s vámi dneska projde časový rozvrh.
Found where, as in the bank with records and such?  Našli jsme peníze - jako v ban­ce, se všemi možnými záznamy a údaji?
Ride in on this phone and do their records for me.  Sjeď to po telefónní lince a prober mi jejich záznamy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecourse   recover   recovery   recovery time   recruit   recruitment   rectifier   red herring