Nainstalujte si:
       

Překlad recorded


recorded = zaznamenal (4. p.); zaznamenaný; popisovaný; reprodukovaný; písemně doložený; zapsáno; nahraný; doporučená zásilka
be recorded = být zaznamenán; uvést v zápisu; být nahraný;

Překlad recorded z webu:
Who recorded it?  Kdo ho zaznamenal?
His memory recorded the faces he saw.  Jeho paměť registrovala tváře, které tam zahlédl.
Facts too soon recorded are sometimes imperfect.  Fakta příliš uspěchaně zaznamenaná mohou být nepřesná.
The sky outside hinted at the start of a recorded dawn.  Venku se na obloze objevily náznaky , že budou promítat úsvit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecorder   recording   recording instrument   recording medium   records   recourse   recover   recovery