Nainstalujte si:
       

Překlad record


record = záznam; zaznamenat (4. p.); zapsat; popisovat; líčit; zachycovat; nahrát; rekordní; záznamový; zaregistrovat; nahrávka; uchovat v paměti; zaznamenat si; reprodukovat z nahrávky; zapisovat; zaprotokolovat; registrovat; zápis; protokol; rekord (sport.)
accounting record = účtovní záznam; účetní záznam;
addition record = přídavná věta; přídavný záznam;
arrest record = záznam o zatčení; rejstřík u soudu; protokol o zadržení;
attendance record = záznam o přítomnosti; rekord v návštěvnosti; záznam;

Překlad record z webu:
Record all you want!  Nahrávejte si, co chcete!
The record ended there.  Zde skončily záznamy.
Run his record and you'll see.  Projeďte si jeho záznamy a uvidíte.
It is the record of a perfect launch.  Je to záznam perfektního startu.
I prefer not to record this.  Možná příští hovor, dobře?
You will get there in record time!  Hled' to stihnout letem.
Oh, he was on that broken record again?  Ach jo, zas tam dal tu ohranou desku?
Want to hear what's going into the record books?  Chceš vědět, co přijde do knihy rekordů?
My old colleagues are only names in the record books;  Moji staří kolegové jsou pro mne jen prázdná jména.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecorded   recorder   recording   recording instrument   recording medium   records   recourse   recover