Nainstalujte si:
       

Překlad reconstruction


reconstruction = rekonstrukce (přestavba); přestavba; obnova; znovuzřízení; přebudování; znovuvybudování; rekonstrukční; obnovení; vybudování; přestavování; replika; rekonstrukce dat; úprava tvaru
meticulous reconstruction = puntičkářská rekonstrukce; pečlivá rekonstrukce;

Překlad reconstruction z webu:
Let us continue our reconstruction.  Pokračujme v naší rekonstrukci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecord   recorded   recorder   recording   recording instrument   recording medium   records   recourse